Магазин Велико Търново

бул. Никола Габровски 74 

(в пътническия ДАП)

GSM 0889 50 84 38
тел./факс 062-60 39 81
tarnovo@globuscommerce.com