Общи Условия за Ползване

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ на motorlog.eu

  

 

1. ДАННИ ЗА ПРОДАВАЧА

 

1.1.   Моторлог ЕООД е фирма на Глобус Комерс ЕООД.

1.2.   Можете да се свържете с motorlog.eu на телефон 02 8403226 или на и-мейл адрес info@ motorlog.eu.

  

2. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

2.1.   Общите условия на motorlog.eu са задължителни за всички Клиенти на Платформата.

2.2.   Всяко използване на Платформата означава, че Вие сте се запознали внимателно с общите условия за използването й и сте се съгласили да ги спазвате безусловно.

2.3.   Общите условия могат да бъдат променени едностранно от motorlog.eu по всяко време чрез актуализирането им. Тези промени влизат в сила незабавно и са задължителни за всички Клиенти.

2.4.   Във всеки един случай на промяна на общите условия motorlog.eu ще информира за това Клиентите си чрез публикуването на промените в Платформата. В този смисъл Вие като Клиент имате задължение да правите справка за евентуални промени на общите условия на Платформата при всяко нейно ползване.

2.5.   Ако някоя от разпоредбите на настоящите общи условия за ползване на Платформата се окажат недействителни или неприложими, независимо от причината за това, от това не следва недействителността или неприложимостта на останалите разпоредби.

2.6.   Motorlog.eu полага сериозни усилия, за да поддържа точността на информацията, представена в Платформата. Въпреки това, като се имат предвид възможните технически грешки или пропуски в тази информация, motorlog.eu уточнява, че изображенията на продуктите имат илюстративен и насочващ характер, съответно доставените продукти могат да се различават от изображенията.

2.7.   Характеристиките или цените на продуктите, описани в Платформата, могат да бъдат променени по всяко време. Поради технически причини е възможно в тях да се съдържат грешки, за които motorlog.eu предварително се извинява на своите Клиенти.

2.8.   Възможно е, поради ограниченото пространство и последователната структура на информацията, описанията на продуктите да бъдат понякога непълни. Въпреки това, от motorlog.eu се стремим да предоставим най-подходящата и важна информация.

2.9.   Всички стоки, включително тези в промоция/намаление се продават и доставят до изчерпване на количествата дори това да не е изрично отбелязано в Платформата.

2.10.   Платформата може да съдържа линкове към други сайтове. Motorlog.eu не носи отговорност за политиката на поверителност на уебсайтове, които не администрира, както и за друга информация, съдържаща се в тях.


3. ПОЛИТИКА ЗА ОНЛАЙН ПРОДАЖБА

 

3.1.   Достъпът до Платформата с цел регистрация на Поръчка е позволен на всеки Клиент.

3.2.   Motorlog.eu си запазва правото по свое усмотрение да ограничи достъпа на който и да е Клиент до реализиране на Поръчка и/или до някой от възможните платежни методи, ако сметне, че това би било в ущърб на motorlog.eu по какъвто и да е начин. При това положение единственото право на Клиента е да се обърне към motorlog.eu, за да бъде информиран относно причините, които са довели до прилагането на посочените по-горе мерки. Motorlog.eu не носи отговорност за каквито и да е вреди, които Клиентът е претърпял или може да претърпи в следствие на това решение, независимо от неговата правилност или основателност.

3.3.   Клиентът има право да публикува мнения относно Стоки и/или Услуги, както и да се свързва с motorlog.eu чрез данните за контакт в раздел „контакти” на Платформата. Мнения или съобщения, които съдържат нецензурни думи или неподходящ речник ще бъдат премахнати от Платформата или игнорирани.

3.4.     Всички цени на Стоките на Платформата са крайни, обявени са в лева (BGN) с включено ДДС.

3.5. В случай на онлайн плащания или плащания по банков път, Продавачът не носи каквато и да е отговорност за каквито и да е разходи във връзка с такси, комисионни или други допълнителни плащания, направени от Купувача или неговата банка по повод на самата транзакция, както и в случаите на обмен на валута, прилагани от банката, издала картата на клиента в случаите, в които валутата е различна от BGN.


4. ПОРЪЧКА  / СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

 

4.1.   Клиентът заявява желанието си да поръча и купи Стока през Платформата като направи Поръчка по електронен път.

4.2.     Клиентът прави Поръчки на Платформата чрез добавянето на желаните Стоки в количката за покупки, следвайки стъпките, указани в Платформата, за да завърши и изпрати съответната Поръчка.

4.3.   Добавянето на Стока в количката за покупки, без Поръчката да бъде приключена с плащане не води до регистрацията на поръчката и автоматичното запазване на Стоката.

4.4.   Клиентът се задължава и отговаря за това всички данни, които е предоставил на motorlog.eu във връзка с Поръчката да са верни, пълни и точни към датата на изпращането на поръчката.

4.5.   С изпращането на поръчката Клиентът разрешава на motorlog.eu да се свърже с него пo всякакъв възможен начин, когато това се налага във връзка с направената поръчка или сключения Договор.

4.6.   Motorlog.eu ще изпрати уведомление до Клиента за регистриране на Поръчката в системата му, което няма смисъла на приемане, потвърждаване или поемане на ангажимент за изпълнението й. Това уведомление motorlog.eu прави по електронен път (имейл).

4.7.   Продавачът има правото да не достави част или всички Стоки от Поръчката по различни обективни причини, включително но не само поради изчерпване на складовата им наличност. При всички случаи motorlog.eu уведомява за това Клиента чрез имейл. При това положение единствената отговорност на Продавача е да върне евентуално получената предварително цена на Стоката.

4.8.   Договорът за покупко-продажба от разстояние между Продавача и Клиента се смята за сключен към момента на изпращането от страна на Продавача уведомление, че Стоката от Поръчката е готова за изпращане.

4.9.   Продавачът има право да откаже да изпълни (да анулира) направената от Клиента Поръчка, за което следва да уведоми Клиента. От анулирането на поръчката не следва каквато и да е отговорност или последващо задължение на някоя от страните спрямо другата във връзка с нея и съответно никоя от тях няма право да търси от другата обезщетение за анулирането ѝ в следните случаи:

• неприемане от страна на банката-издател на Клиента на транзакцията при онлайн плащане;

• осъществяване на паричната транзакция, което да не доведе до постъпване на средства по сметка на Продавача при он-лайн плащания

• предоставените от Клиента данни в Платформата са непълни и/или грешни.

4.10   Договорът за покупко-продажба, сключен между Клиента и Продавача, се състои от настоящите общи условия и всякакви евентуални допълнителни договорки между Продавача и Купувача.


5. ФАКТУРИРАНЕ – ПЛАЩАНЕ

 

5.1.   Цените на Стоките, обявени в Платформата, са крайни и включват ДДС, в размера, предвиден в действащото българско законодателство.

5.2.   При желание да получи фактура Клиентът е длъжен да предостави цялата необходима информация за издаването на фактурата в съответствие с действащото българско законодателство.

5.3.   Продавачът ще издаде на Клиента фактура за поръчаните и доставени Стоки въз основа на информацията, предоставена от Клиента.

5.4.   Motorlog.eu издава фактура за всяко плащане по Поръчка, чрез която Клиентът си е купил Стока, предлагана на Платформата от motorlog.eu. Клиентът е съгласен да получава такава фактура по електронен път по имейл и/или чрез качването й в Акаунта му. В случай, че тези платежни документи не са получени/достъпни за повече от 48 часа (четиридесет и осем) часа в Акаунта, молим да ни уведомите на имейл адреса: info@motorlog.eu.

5.5.   С цел правилното съставяне на фактурата за съответната Поръчка, Клиентът е длъжен непрекъснато да актуализира данните в акаунта си. Той е длъжен да прегледа информацията, посочена в съответната Поръчка, за да се убеди, че те са пълни, верни и точни.

 

6. ДОСТАВКА НА СТОКИ

 

6.1.   Срокът на експедиция на стоката е в деня на поръчката, ако същата е получена в работен ден преди 15:00 часа. Ако поръчката е получена след 15:00 часа стоката ще се изпрати в текущия или в следващия работен ден. Поръчки, получени в петък след 15:00 и неработни дни (събота, неделя и официални празници) се изпълняват в първия работен ден след получаване на поръчката. При заплащане с банков превод поръчката се счита за получена при постъпване на сумата по банковата сметка на motorlog.eu.

6.2.   Продавачът ще осигури подходящото опаковане на Стоките и изпращането на съпътстващите документи. Ако по някаква случайност в пратката не се съдържа необходим към поръчания продукт документ, то моля да се свържете с нас на имейл info@motorlog.eu и ние ще направим всичко възможно, за да Ви го осигурим възможно най-бързо.

6.3.  Купувачът носи изцяло риска от повреждане/загубване на стоката при доставката. Веднага след предаване на стоката на куриер, Продавачът се освобождава от риска, който се прехвърля върху Купувача. Продавачът не носи отговорност  за закъснение в случай, че закъснението се дължи на куриер или друг доставчик.

6.4. Веднага след доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от Купувача или упълномощено от него лице. Евентуални повреди и щети следва да бъдат докладвани незабавно на Продавача. В случай, че бъде установено наличие на щети, които са се получили при транспортирането на стоката, Продавачът не носи отговорност за тази стока. При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на заявката Продавачът не е обвързан от каквото и да е задължение за изпълнение на поръчката.


7. ГАРАНЦИИ


7.1. Гаранцията на стоките е съгласно гаранционните условия на производителя им. motorlog.eu ще предостави информация за гаранцията на конкретен продукт при поискване от Купувача.8. ВРЪЩАНЕ НА ПРОДУКТИ

 

8.1. Клиентът има право да се откаже от Договора от разстояние и да върне Продукта в 14 дневен срок, като поеме всички разходи по връщането на Продуктите. Този срок започва да тече от датата на получаването на закупената от Купувача Стока. Клиентът удостоверява, че се отказва от Договора от разстояние с motorlog.eu с доказателство, че е предприел връщане на продукта в гореуказания 14 дневен срок.

Отказването от Договора от разстояние и връщането са възможни в случай, че даденият Продукт бъде върнат във вида, в който е първоначално доставен.

Клиентът следва да върне Продукта на адрес: България, София 1510, ул. Ангел войвода 47, като междувременно уведоми Продавача за това на info@motorlog.eu

8.2. Продавачът се задължава по уговорка с Купувача:
- да замени върнатата стока
или
- да възстанови платената за нея цена
в рамките на 14 (четиринадесет) дни от датата, за която има доказателство от Клиента, че последният е върнал съответния Продукт в гореописаните срок и състояние.

 

9. ПОВЕРИТЕЛНОСТ

 

9.1.   Клиентът се съгласява, че като предоставя каквито и да е свои лични или други данни на motorlog.eu, той се съгласява, че те могат да бъдат използвани от последния за: поддържане на акаунта на Клиента, включително регистриране на поръчки, изпращане на поръчани продукти, фактуриране, разрешаване на спорове с Клиенти по повод техните Поръчки или разглеждане на исканията им. С предоставянето на свои лични данни на motorlog.eu Клиентът дава изричното си съгласие те да бъдат включени в база данни на motorlog.eu.


10. ОТГОВОРНОСТ
10.1. Продавачът не носи отговорност за каквито и да било претърпени от Купувача вреди, настъпили в резултат на форсмажорни обстоятелства или такива, които са извън контрола на Продавача.


11. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

 

11.1.     Нито една от страните няма да носи отговорност за неизпълнението на договорните си задължения, ако подобно неизпълнение се дължи на форсмажорно обстоятелство. Форсмажорно обстоятелство е непредвидимо събитие, извън контрола на страните, което не може да бъде избегнато.

11.2.   Ако в срок от 14 (четиринадесет) дни от датата на съответното събитие, то не спре, всяка от страните има правото да уведоми другата страна, че прекратява Договора без да дължи на другата обезщетения за каквито и да е евентуално претърпени вреди.